Vaikuttajan sopimusjuridiikka

Vaikuttajien tietoisuus vaikuttajamarkkinoinnin juridiikasta ja oikeuksistaan vaikuttajina on vaihtelevaa. Markkinointia ja mainontaa ohjaavat monenlaiset lait ja käytännöt, joita vaikuttajan on noudatettava. Alalla täytyy huomioida eri lakeja, kuten kuluttajansuojalaki ja laki sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa, Kansainvälisen kauppakamarin ICC:n Markkinointisäännöt, EU-sääntely, tuomioistuinratkaisut, Mainonnan eettisen neuvoston ratkaisut, Kilpailu- ja kuluttajaviraston linjaukset ja päätökset. Sopimus- ja pykäläviidakkoja on välillä haastavaa ymmärtää ja juridisen avun tarve on olemassa. Me Law Clinicilla vastaamme tähän tarpeeseen, sillä olemme erikoistuneet markkinoinnin juridiikkaan ja sopimusoikeus on arkipäiväämme.

Yritysten välillä vallitsee laaja sopimusvapaus ja yrittäjää ei suojaa samanlaiset lait, kuten kuluttajaa tai työntekijää. Suomen sopimusoikeudellisen lainsäädännön lähtökohtana on, että sopimus syntyy tarjouksesta ja siihen annetusta hyväksytystä vastauksesta. Sopimus voidaan tehdä kirjallisesti tai suullisesti. Sopimus kannattaa aina tehdä kirjallisesti ja sopimusmuodossa, eli ei esimerkiksi sähköposti- tai Instagram-viestittelynä. Viestittely voi jäädä epämääräiseksi, jolloin ongelmatilanteessa voi olla vaikea todeta, mistä olikaan sovittu. Suosittelemme, että pienenkin epävarmuuden iskiessä sopimus tarkistutettaisiin juristilla ennen sen hyväksymistä. Etukäteinen apu tulee reilusti halvemmaksi kuin jälkikäteinen apu.

Vaikuttaja, huomioi sopimuksissa ainakin nämä:

 1. Tee sopimus aina kirjallisesti.
 2. Yhteistyön sisältö mahdollisimman tarkasti sovittuna – Milloin ja mitä julkaistaan?
 3. Ohjeistus kaupallisten yhteistöiden merkitsemisestä eri alustoissa – Markkinoija on aina vastuussa yhteistyön merkitsemisestä. Miten yhteistyö merkitään yhteistyön päättymisen jälkeisissä sisällöissä?
 4. Palkkio ja maksuehdot – Mitkä ovat maksun toteutumisen edellytykset? Onko vaikuttajan saama palkkio sidoksissa myyntituloksiin? Millä ehdoilla?
 5. Vastuut – Kuka on vastuussa mistäkin? Onko vastuita rajoitettu?
 6. Mainehaitat – Miten minimoidaan? Seuraamukset?
 7. Työsuhteen muodostuminen – Täyttyykö työsuhteen tunnusmerkit? Työsuhteen muodostuminen tuo oikeuksia työntekijälle ja velvollisuuksia työnantajalle.
 8. Kilpailukieltoehto – Mikä on kiellettyä? Ketkä ovat kilpailijoita? 
 9. Immateriaalioikeudet – Vaikuttajan tuottama sisältö on vaikuttajan omaisuutta. Kenellä on oikeudet materiaaliin ja missä laajuudessa?
 10. Sopimusrikkomuksen seuraamukset – Mitä tapahtuu sitten, jos toinen osapuoli vetäytyy sopimuksesta tai muulla tavoin rikkoo sopimuksen ehtoja? Vahingonkorvaus vai sopimussakko?
 11. Riidanratkaisu – Minkä maan lakia sovelletaan? Missä riidat ratkaistaan? Onhan yritykselläsi kattava oikeusturvavakuutus?

Ota yhteyttä

Voit olla meihin yhteydessä yhteydenottolomakkeella, sähköpostitse info@lawclinic.fi tai kirjoittamalla viestisi chattiin. Vastaamme yhteydenottoosi mahdollisimman pian.

Law Clinic somessa

Law Clinic Oy | 3263868-2 | Helsinki | Puh. 050 468 6576

info@lawclinic.fi | Tietosuojaseloste