Tietosuojaseloste

Tämä on Law Clinic Oy:n EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Kun käytät verkkosivujamme ja palveluitamme, jaat tietoa kanssamme. Haluamme huolehtia siitä, että henkilötietojasi käsitellään asianmukaisesti ja yksityisyyttäsi kunnioittaen.

Rekisterinpitäjä ja vastaava yhteyshenkilö

Law Clinic Oy (3263868-2), Kia Sironen, kia@lawclinic.fi

Henkilötietojen käsittely

Henkilötietoja kerätään ja käytetään asiakassuhteiden hoitamiseen ja markkinointitarkoituksiin. Lisäksi saamme automaattisesti tietoja, kun vierailet sivustollamme. Henkilötietoja suojataan ja niitä käsitellään vain siinä tarkoituksessa, jota varten ne on kerätty. Kaikkia henkilötietoja käsitellään luottamuksella. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on sopimusten täytäntöönpano ja suostumus.

Verkkokaupan ja toimeksiantojen tietoja käsitellään lakipalveluiden tarjoamiseksi ja toimeksiantojen hoitamiseksi. Toimeksiantojen hoitaminen ei olisi mahdollista ilman asiaan liittyviä tietoja, jotka kerätään suoraan asiakkaalta. Keräämme vähintään seuraavat henkilötiedot: nimi, sähköpostiosoite, osoite, puhelinnumero sekä mahdolliset yritystiedot. Asiakassuhdetta ja toimeksiantoja varten kerättäviä henkilötietoja käytetään ainoastaan Law Clinicin ja asiakkaan välisen sopimuksen mukaista tarkoitusta varten ja Law Clinicin lakisääteisten oikeuksien ja velvollisuuksien täyttämiseen.

Markkinointitarkoituksiin kerättävät henkilötiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään. Tietoja käytetään ainoastaan rekisteröidyn suostumuksella tapahtuvaan markkinointiin tai Law Clinicin uutiskirjeiden toimittamiseksi.

Evästeitä ja verkkosivujen kävijöiden tietoja käsillään sivuston ja palvelumme kehittämiseen. Kerättäviä tietoja voivat olla esimerkiksi vieraillut sivut ja vierailun kesto. Evästeillä kerätty käyttäjätieto on anonyymia, eikä tietoja voida yksilöidä kehenkään henkilöön.

Law Clinic on lakiasiaintoimistona velvollinen keräämään tarvittavat henkilötiedot asiakkaan tunnistamiseksi sekä lakisääteisten velvoitteiden hoitamiseksi. Henkilön tunnistetietoja voidaan käyttää rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen ehkäisemiseen.

Kaikissa tietojen käsittelyssä noudatetaan voimassa olevaa lainsäädäntöä.

Henkilötietojen säilytysaika

Asiakassuhteita, toimeksiantoja, esteellisyyttä ja kirjanpitoaineistoa koskevat tiedot säilytetään kymmenen vuotta viimeksi suoritetun toimeksiantovuoden tilikauden päättymisestä. Tunnistamisvelvoitteen alaiset tiedot säilytetään viisi vuotta asiakassuhteen tai toimeksiannon päättymisestä. Markkinointia varten kerätyt tiedot poistetaan heti poistamispyynnön käsittelyn jälkeen. Evästetiedot voi jokainen poistaa milloin tahansa oman selaimensa asetuksista.

Henkilötietojen luovutus ja siirtäminen

Rekisteriin tallennettuja tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti kolmansille osapuolille. Poikkeuksena voi olla lainsäädäntöön tai viranomaisvelvoitteeseen liittyvä velvoite, jonka lainmukaisuus tutkitaan tapauskohtaisesti toimestamme. Sivustomme työkalujen palveluntarjoajat saattavat sijaita EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella. Käyttämämme ulkopuoliset palveluntarjoajat ovat sitoutuneet EU:n alueella kulloinkin voimassaoleviin tietosuojakäytäntöihin.

Rekisteröidyn oikeudet

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä. Rekisteröidyn muut oikeudet löytyvät EU:n yleisen tietosuoja-asetuksesta.

Pyynnöt tulee lähettää rekisterinpitäjälle sähköpostitse osoitteeseen info@lawclinic.fi. Rekisterinpitäjä toimittaa tiedot 30 päivän kuluessa tarkastuspyynnön esittämisestä.

Päivitetty 26.1.2022