Lakipalvelut

Law Clinicin juristeilta löytyy osaamista eri oikeudenaloilta juridisten toimeksiantojen hoitamiseen. Law Clinic tarjoaa apua muun muassa oikeudellisessa neuvonnassa, vastapuolen kanssa käytävissä sovintoneuvotteluissa, erilaisissa riitatilanteissa, vaatimusten esittämisessä, sovinnon aikaansaamisessa, erotilanteissa, kuolinpesäasioissa sekä erilaisten asiakirjojen ja sopimusten laadinnassa. Pyrimme aina parhaaseen lopputulokseen asiakkaan etua ajaen. Tarjoamme palveluitamme yksityishenkilöille ja yrityksille. 

Laadimme kaikki tarvitsemanne asiakirjat ja sopimukset. Tavallisimmat asiakirjamallit löytyvät verkkokaupastamme. Lisäksi palvelutarjontaamme kuuluu toimeksiantojen ja asiakirjojen laadinnan ja tarkistamisen lisäksi puhelinneuvonta

Asunto- ja kiinteistö

Asuntokauppa ja kiinteistökauppa. Kaupan kohteen virhe, reklamaatiot ja vaatimusten esittäminen.

Avioliitto ja avoliitto

Avioehtosopimukset ja avoehtosopimukset. Avioero ja avoero. Ositus, omaisuuden erottelu, hyvitysvaatimukset (avoliitto).

Kauppa ja kuluttajansuoja

Kuluttajakauppa (B2C), yksityishenkilöiden (C2C) ja yritysten (B2B) välinen kauppa. Tavaran/palvelun virhe, reklamaatiot ja vaatimusten esittäminen.

Lapsi- ja edunvalvontaoikeus

Lapsen huolto, asuminen ja tapaamisoikeus, edunvalvontavaltakirjat, holhous.

Perintöoikeus

Kuolinpesän selvittäminen, testamentit, perukirjat ja perinnönjaot.

Rikosoikeus

Rikosasioissa avustaminen.

Sopimukset

Sopimusten laadinta, tarkistaminen, korjaaminen ja tulkinta, sopimusriidat, sovintosopimukset.

Työoikeus

Työsopimukset, sopimuksen irtisanomiset ja purkamiset, salassapitovelvoitteet, kilpailukiellot, korvausvaatimukset.

Vahingonkorvausoikeus

Vahingonkorvausvaatimukset ja vastineet.

Velat

Velkakirjat, velan periminen, velan vanhentuminen.

Vuokra-asiat

Asuin- ja liikehuoneiston vuokrasopimukset, maanvuokra, sopimuksen irtisanomiset ja purkamiset, häätö.

Yhtiöoikeus

Yhtiöiden perustaminen, sopimukset, yhtiökokoukset, asunto-osakeyhtiöiden asiat.

Seuraa meitä somessa