Julkaistu

Määräaikaisen vuokrasopimuksen irtisanominen

Määräaikaisen vuokrasopimuksen irtisanominen

”Haluan irtisanoa määräaikaisen vuokrasopimukseni. Vuokrasopimuksessa ei ole sovittu sopimussakosta. Olenko velvollinen maksamaan vuokran määräaikaisuuden loppuun saakka?”

Määräaikaista vuokrasopimusta ei voi lähtökohtaisesti irtisanoa ilman käräjäoikeuden päätöstä. Käräjäoikeus voi irtisanoa määräaikaisen vuokrasopimuksen vain erityisin laissa määritellyin perustein. Vuokralaisen puolelta erityinen peruste voi olla käsillä esimerkiksi silloin, kun vuokralaisen sairaus, toisella paikkakunnalla olevat opinnot, työ tai puolison työ edellyttävät muuttoa ja sopimuksen päättämistä. Vuokranantajalle voi syntyä erityinen peruste määräaikaisen vuokrasopimuksen irtisanomiseen esimerkiksi silloin, jos vuokranantaja yllättäen tarvitsee asunnon omaan tai perheenjäsenensä käyttöön.

Jos määräaikainen vuokrasopimus puretaan asianmukaisella perusteella, on sopimuksen toisella osapuolella oikeus saada kohtuullinen korvaus sopimuksen ennenaikaisesta päättymisestä hänelle aiheutuneesta vahingosta. Kohtuullinen korvaus vastaa yleensä 1–2 kuukauden vuokraa tapauksesta riippuen. Kohtuullinen korvaus voidaan myös perustaa kärsityn vahingon määrään, jolloin vahingonkorvauskuluja voivat olla vuokralaisen irtisanoessa esimerkiksi uuden vuokralaisen etsimisestä aiheutuvat kulut sekä vuokranmenetys ajalta, kun asunto on tyhjillään. Määräaikaisessa vuokrasopimuksessa on myös voitu sopia sopimussakosta, jolloin sovittu sakko tulee maksettavaksi.

Asia kannattaa aina pyrkiä sopimaan vuokranantajan kanssa ilman, että asia viedään käräjäoikeuteen. Asian saattaminen käräjäoikeuden ratkaistavaksi on tarpeen vain, jos vuokralainen ja vuokranantaja eivät pysty sopimaan tilanteen ratkaisemisesta keskenään. Sopimus määräaikaisen vuokrasopimuksen purusta on syytä olla tarkka ja kirjallinen. Me Law Clinicilla osaamme auttaa sopimuksen laatimisessa, otathan meihin yhteyttä.

Seuraa Law Clinicia somessa

Julkaistu

Vuokravakuuden palauttaminen

Vuokravakuuden palauttaminen

Vuokravakuus (tai takuuvuokra) on vuokralaisen antama rahallinen vakuus siitä, että vuokrasopimuksessa määritellyt velvoitteet, kuten vuokranmaksu ja huoneiston kunnossapito, tulee täytettyä. Vuokravakuus saa lain mukaan olla enintään kolmen (3) kuukauden vuokraa vastaava summa.

Kun vuokrasuhde päättyy, vuokranantaja on velvollinen palauttamaan vuokravakuuden vuokralaiselle viipymättä, ellei vakuuden palauttamisen eräpäivästä ole muuta sovittu. Vakuus tulee palauttaa täysimääräisenä, jos lakiin perustuvaa syytä vuokravakuuden käytölle ei ole.

Vuokravakuus ei ole mikään yleinen remonttiraha, jolla vuokranantaja remontoi asuntoa vuokralaisen vaihtuessa. Vuokravakuus on tarkoitettu sen varalle, jos vuokralainen jättää vuokrat tai vesimaksut maksamatta, lähtee asunnosta loppusiivousta tekemättä tai aiheuttaa vuokranantajalle muuta vahinkoa, esimerkiksi jos vuokralainen itse, lemmikki, lapsi tai vieras vahingoittaa asuntoa. Vuokralainen ei ole vastuussa huoneiston normaalista kulumisesta, kuten pintojen tummumisesta, taulujen kiinnittämisestä aiheutuneista jäljistä tai muista vastaavista, hitaasti aiheutuneista elämisen jäljistä. Vuokralainen saa vapaasti naulata tai porata asunnon seiniin reikiä, jollei sitä ole erikseen vuokrasopimuksessa kielletty. Edellä mainittujen normaalin kulumisen jälkien korjaamiseen vuokranantaja ei voi käyttää vuokralaisen vakuutta.

Mikäli huoneistoon on syntynyt vuokralaisen aiheuttamaa vahinkoa, vuokranantajan tulee laatia arvio syntyneistä vahingoista ja kustannuksista. voidaan vaatia esittämään esimerkiksi kuitti aiheutuneista kuluista. Loput vuokravakuudesta tulee palauttaa vuokralaiselle vahingon korjaamisen jälkeen.

Law Clinic suosittelee aina, että ennen vuokrasuhteen alkua tehdään asunnossa yhteinen alkukatselmus vuokranantajan kanssa ja kirjataan viat ja huomautukset vuokrasopimukseen. Viat kannattaa myös aina valokuvata. Lisäksi suosittelemme, että vuokravakuus talletetaan pankkiin erilliselle vuokravakuustilille. Vuokralainen avaa tilin, siirtää tilille vuokravakuussumman ja tili pantataan vuokranantajalle. Näin kumpikaan osapuoli ei pääse käyttämään rahoja sellaiseen, mihin ne eivät kuulu.

Jos vuokranantajan kanssa neuvottelu ei tuota tulosta, vuokravakuuteen liittyvät riidat voi viedä käräjäoikeuteen siviilioikeudellisena riita-asiana tai kuluttajariitalautakuntaan. Vuokranantajan laiton vuokravakuuden pidättäminen voi myös täyttää kavalluksen rikostunnusmerkistön.

Mikäli mietit juristin palkkaamista, otathan meihin yhteyttä. Voimme auttaa vaatimusten esittämisessä vuokranantajalle.

Seuraa Law Clinicia somessa