Julkaistu

Autokaupan purku

Autokaupan purku

”Olen ostanut käytetyn auton, jossa on ilmennyt vikoja lyhyen ajan kuluessa ostamisesta. Haluan purkaa kaupan.”

Jos ostamassasi käytetyssä autossa on virhe, saatat olla oikeutettu kaupan purkuun.  Ennen kaupan purkua tulee ensisijaisesti kyseeseen virheen korjaaminen. Jos myyjä ei korjaa virhettä, voi ostajalla oikeus hinnanalennukseen esimerkiksi arvioitujen korjauskustannusten verran. Autokaupan purku on vasta viimesijainen keino riitatilanteen ratkaisemiseksi ja se soveltuu lähinnä ei-vähäisiin virheisiin. Kaupan purkaminen edellyttää aina, että asia on ensin pyritty ratkaisemaan muilla keinoin. Mikäli useat korjausyritykset epäonnistuvat tai myyjä ei suostu korjaamaan virhettä, voi kaupan purku tulla kyseeseen.

Lainsäädännöllisesti on olennaista erottaa kuluttajan ja elinkeinonharjoittajan väliset kaupat kahden yksityishenkilön välisistä kaupoista, koska näihin tilanteisiin soveltuvat eri lait.

Autoliikkeestä ostettu auto

Elinkeinonharjoittajalta ostettu auto on kuluttajansuojalain piirissä, mikä antaa ostajalle parempaa turvaa. Virhe kuuluu myyjän vastuulle, jos auto poikkeaa jollakin tavalla sovitusta tai myyjän antamista tiedoista. Ostajan on voitava luottaa siihen, että auto on sellaisessa kunnossa kuin kaikki myyjän antamat tiedot antavat ymmärtää. Ostaja voi odottaa autolta käyttökelpoisuutta (tieliikennekelpoinen) ja tietynlaista laatua.

Kuluttajansuojalain mukaan ostaja voi päättää korjataanko auto myyjän kustannuksella vai haluaako ostaja vaihtaa auton virheettömään. Näin ollen ostaja voi halutessaan kieltäytyä vian korjaamisesta, jollei se aiheuta myyjälle kohtuuttomia kustannuksia tai ylivoimaista estettä. Mikäli myyjä kieltäytyy korjaamasta autoa kustannuksellaan tai vaihtamasta autoa virheettömään, on ostajalla oikeus vaatia kaupan purkamista tai vähäisissä virheissä hinnanalennusta.

Myyjän vastuu ulottuu myös niin sanottuihin ”piileviin virheisiin”. Kuluttajansuojalain mukaan myyjä vastaa virheestä, joka oli autossa luovutushetkellä, vaikka virhe ilmenisi myöhemmin. Virheen oletetaan olleen olemassa tavaran luovutushetkellä, jos se ilmenee yhden vuoden kuluessa luovutushetkestä.

Yksityiseltä ostettu auto

Jos käytetty auto on ostettu yksityiseltä henkilöltä, kahden yksityishenkilön väliseen kauppaan ei sovelleta kuluttajansuojalakia vaan kauppalakia, jonka säännökset virheen määrittelyn osalta ovat kuluttajansuojalakia vastaavia. Yksityishenkilöiden välisessä autokaupassa ostaja ei voi turvautua kuluttajaneuvonnan apuun, eikä saattaa asiaa kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi.

Yksityishenkilöiden välisessä autokaupassa ostajan kannattaa tehdä virheestä ensin reklamaatio myyjälle. Jos reklamaatio ei johda sovintoon myyjän kanssa, voi ostaja viedä asian käräjäoikeuteen.

Mitä tehdä, kun myyjä kiistää virheen?

Tee kirjallinen reklamaatio myyjälle. Kirjallisen reklamaatiopohjan voit ostaa Law Clinicin verkkokaupasta. Reklamaatiosta tulee ilmetä virhe ja vaatimukset.

Jos reklamaatiosta huolimatta myyjä ei suostu virheen korjaamiseen, hinnanalennukseen tai kaupan purkamiseen, olettehan yhteydessä Law Clinicin juristiin. Koti- tai ajoneuvovakuutukseen kuuluva oikeusturvavakuutus yleensä kattaa juristin kulut autokauppaan liittyvässä riitatilanteessa.

Milloin myyjä ei ole vastuussa?

Myyjä ei ole vastuussa, jos kyseessä on luonnollinen kuluminen tai käyttövirheestä aiheutunut vika, tai jos myyjä on kertonut viasta ennen kaupantekoa, taikka jos vika johtuu huollon laiminlyömisestä, auton vääränlaisesta käsittelystä tai tapaturmasta.

Ostaja voi hankkia esimerkiksi puolueettoman asiantuntijan selvittämään, onko autossa myyjän vastuulle kuuluva virhe. Jos auto osoittautuu asiantuntijan selvityksessä virheelliseksi, ostajalla on oikeus vaatia myyjää korjaamaan virhe.

Mikäli mietit juristin palkkaamista, otathan meihin yhteyttä. Voimme auttaa vaatimusten esittämisessä myyjälle.

Seuraa meitä somessa