Julkaistu

Perinnöstä luopuminen

Perinnöstä luopuminen

”Vanhempani kuolinpesä on varaton ja velkoja on enemmän kuin varoja. Onko minun mahdollista vetäytyä kuolinpesästä?”

Kuolinpesästä voi vetäytyä luopumalla perinnöstä. Perillinen tai testamentinsaaja voi luopua perinnöstä perittävän kuoltua. Perinnöstä luopuminen on mahdollista, mikäli perillinen tai testamentinsaaja ei ole ryhtynyt minkäänlaisiin toimiin, joista voitaisiin katsoa hänen ottaneen perinnön vastaan. Perillinen ei ole saanut esimerkiksi ilmaista ottavansa perinnön vastaan tai määrätä perinnöstä eteenpäin.

Perinnöstä luopumiselle ei ole asetettu laissa tiettyä aikarajaa. Perinnöstä luopumisilmoitus on tehtävä kirjallisesti ja asiakirja on allekirjoitettava, jotta luopuminen on pätevä. Perinnöstä luopumisilmoituksen voit ostaa Law Clinicin verkkokaupasta. Kun teet perinnöstä luopumusilmoituksen, älä määrää siitä, kenelle perintö tulee jälkeesi menevän. Tällöin toimi katsotaan luovutukseksi ja joudut maksamaan perintöveron ja perinnönsaaja joutuu maksamaan lahjaveron.

Luopumisilmoituksen voi tehdä kaikille kuolinpesän osakkaille, mutta myös yhdellekin kuolinpesän osakkaalle, pesänselvittäjälle tai pesänjakajalle tai testamentin toimeenpanijalle tehty ilmoitus on pätevä. Kun perinnöstä luopuminen on tapahtunut pätevästi, luopujalle ei määrätä perintöveroa.

Kun perillinen luopuu perinnöstä, hänen tilalleen perinnönsaajiksi tulevat hänen sijaantuloperillisensä. Perintöosuus jaetaan lakimääräisen perimysjärjestyksen mukaisesti.

Mikäli perittävä on tehnyt testamentin, perinnöstä luopuminen voi tapahtua myös niin, että perillinen hyväksyy testamentin ja testamenttiin otetaan perillisen hyväksyntä, ettei hän tule moittimaan testamenttia.

Perinnöstä luopuminen ennakkoon

Perinnöstä voi luopua myös perittävän eläessä. Tällöin kyseessä on ennakkoluopuminen, joka tehdään perinnöstä luopumisilmoituksella tai hyväksymällä testamentti perittävän eläessä. Ilmoitus on tehtävä kirjallisesti ja asiakirja on allekirjoitettava, jotta luopuminen on pätevä. Luopumisilmoitus on osoitettava perittävälle, mutta luopuminen ei vaadi perittävän hyväksyntää.

Mikäli mietit juristin palkkaamista, otathan meihin yhteyttä. Voimme auttaa tehokkaan luopumisilmoituksen laatimisessa.

Seuraa Law Clinicia somessa