Määräaikaisen vuokrasopimuksen irtisanominen

”Haluan irtisanoa määräaikaisen vuokrasopimukseni. Vuokrasopimuksessa ei ole sovittu sopimussakosta. Olenko velvollinen maksamaan vuokran määräaikaisuuden loppuun saakka?”

Määräaikaista vuokrasopimusta ei voi lähtökohtaisesti irtisanoa ilman käräjäoikeuden päätöstä. Käräjäoikeus voi irtisanoa määräaikaisen vuokrasopimuksen vain erityisin laissa määritellyin perustein. Vuokralaisen puolelta erityinen peruste voi olla käsillä esimerkiksi silloin, kun vuokralaisen sairaus, toisella paikkakunnalla olevat opinnot, työ tai puolison työ edellyttävät muuttoa ja sopimuksen päättämistä. Vuokranantajalle voi syntyä erityinen peruste määräaikaisen vuokrasopimuksen irtisanomiseen esimerkiksi silloin, jos vuokranantaja yllättäen tarvitsee asunnon omaan tai perheenjäsenensä käyttöön.

Jos määräaikainen vuokrasopimus puretaan asianmukaisella perusteella, on sopimuksen toisella osapuolella oikeus saada kohtuullinen korvaus sopimuksen ennenaikaisesta päättymisestä hänelle aiheutuneesta vahingosta. Kohtuullinen korvaus vastaa yleensä 1–2 kuukauden vuokraa tapauksesta riippuen. Kohtuullinen korvaus voidaan myös perustaa kärsityn vahingon määrään, jolloin vahingonkorvauskuluja voivat olla vuokralaisen irtisanoessa esimerkiksi uuden vuokralaisen etsimisestä aiheutuvat kulut sekä vuokranmenetys ajalta, kun asunto on tyhjillään. Määräaikaisessa vuokrasopimuksessa on myös voitu sopia sopimussakosta, jolloin sovittu sakko tulee maksettavaksi.

Asia kannattaa aina pyrkiä sopimaan vuokranantajan kanssa ilman, että asia viedään käräjäoikeuteen. Asian saattaminen käräjäoikeuden ratkaistavaksi on tarpeen vain, jos vuokralainen ja vuokranantaja eivät pysty sopimaan tilanteen ratkaisemisesta keskenään. Sopimus määräaikaisen vuokrasopimuksen purusta on syytä olla tarkka ja kirjallinen. Me Law Clinicilla osaamme auttaa sopimuksen laatimisessa, otathan meihin yhteyttä.

Seuraa Law Clinicia somessa